K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej \
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej \
BIP.gov.pl

  Przetwarzanie danych osobowych - RODO

  Rejestr zbiorów danych osobowych pobierz

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa”, ul. Dworcowa 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • 2) Inspektor Ochrony Danych – Maciej Rechmal
  • 3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pdspzoz.pl
  • 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2011 nr 123 poz. z późn. zm.) oraz z ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.z 2016 r. poz. 836)
  • 7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  • 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • 9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Rechmal
  Publikacja dnia: 06.11.2018
  Podpisał: Maciej Rechmal
  Dokument z dnia: 06.11.2018
  Dokument oglądany razy: 2459
"Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp.