K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej \
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej \
BIP.gov.pl

  Majątek

  Majątek SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa”

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa“, gospodaruje majątkiem własnym.

  Wartość majątku określają:
  -    Kapitał (fundusz) założycielski
  -    Kapitał (fundusz) zakładu


  Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest roczny Plan Finansowy i Inwestycyjny ustalony przez Kierownika SP ZOZ i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

  Wszystkie zmiany w kapitale tj. zbycie, wydzierżawienie lub najem majątku trwałego SP ZOZ dokonuje się na zasadach określonych przez organ założycielski.
  Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Rechmal
  Publikacja dnia: 08.05.2017
  Podpisał: Emilia Majchrzak
  Dokument z dnia: 08.05.2017
  Dokument oglądany razy: 2883
"Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp.